Kawa a zdrowie
Kawa a zdrowie

Kawa i jej wpływ na zdrowie i samopoczucie

Dyskusje na temat tego, czy kawa jest zdrowa czy nie, trwają od lat. Wiele badań podaje, że regularne spożywanie kawy przyczynia się do zmniejszenia ryzyka zachorowań na nowotwory. Naukowcy dowodzą, iż za przeciwdziałanie rozwojowi lub za spowalnianie nowotwór odpowiedzialne są występujące w kawie bioaktywne związki.

Kawa chroni przed nowotworami – im więcej jej pijemy, tym ochrona rośnie!

Wyniki wielu metaanaliz wykazały, że istnieją dowody na odwrotną zależność między piciem kawy a rakiem wątroby, który jest trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie, zaraz po raku płuc i żołądka. Wykazano również pozytywne działanie kofeiny na marskość wątroby, szczególnie tej wywołanej działaniem alkoholu.

Kawa ochrania wątrobę!

Jedno z największych badań poświęcone wpływie kofeiny na marskość wątroby zostało opisane w artykule pt. „Coffee, Cirrhosis, and Transaminase Enzymem”.

Czym jest marskość wątroby?

Jest to postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące jej strukturę. Uszkodzenie wątroby jest nieodwracalne - można jednak spowolnić lub zatrzymać postępy zwłóknienia, jeśli rozpocznie się właściwe leczenie. Marskość wątroby może występować w każdym wieku, jednak częściej chorują mężczyźni.

Powyższe badania były dużą analizą przeprowadzoną na przestrzeni lat. Przeanalizowano 125580 osób korzystających z pakietu medycznego w latach 1978-1985. Do 2001 roku u 330 osób zdiagnozowano marskość wątroby. Szereg badań i analiz statystycznych wykazał, że w kawie występują składniki, które przyczyniają się do ochrony przed marskością wątroby, a zwłaszcza przed marskością wywołaną nadmiernym spożywaniem alkoholu.

W badaniu zauważono zależność, że picie kawy wiąże się z mniejszą częstotliwością występowania wysokich poziomów aminotransferazy asparaginianowej i aminotransferazy alaninowej. Uważa się, że podwyższony poziom tych enzymów jest czułym markerem ostrego uszkodzenia wątroby, dlatego można wnioskować, iż picie kawy zmniejsza ryzyko zachorowań.

Kawa jak filtr dla wątroby!

Szczegółowe dane zamieszczone w artykule potwierdzają hipotezę postawioną przez badaczy, że kawa posiada składnik, który chroni przed marskością wątroby, a szczególnie marskością alkoholową. W prosty sposób można to wytłumaczyć tak, że kawa przy spożywaniu alkoholu działa jak filtr. W badaniu nie odkryto jaki składnik odpowiedzialny jest za takie właściwości kawy, ale z biegiem lat powstały kolejne analizy i teraz już wiemy, co odpowiada za te niezwykłe właściwości.

Kofeina, diterpeny, polifenole… Czyli „magiczne” związki zawarte w kawie!

W ”Coffee consumption and the risk of cancer: An overview” wykazano, że picie kawy wiąże się ze zmniejszeniem ryzyka występowania chorób przewlekłych, w tym raka. Potwierdzono korzystny wpływ kawy ze względu na obecność różnych związków biologicznych, takich jak kofeina, diterpeny, kwas kawowy, polifenole, a także lotne aromaty i substancje heterocykliczne. Aktualne dowody sugerują, że spożycie kawy wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem wystąpienia raka wątroby, nerek, w mniejszym stopniu także przedmenopauzalnych nowotworów piersi i jelita grubego.

coffee2

Jedna filiżanka, a taka ochrona…

W metaanalizie opublikowanej w „Coffee Consumption and Risk of Liver Cancer: A Meta-Analysis" prześledzono cztery badania statystyczne i pięć badań kliniczno-kontrolnych. Wykazano, że spożycie dwóch filiżanek kawy dziennie wiązało się ze zmniejszeniem ryzyka raka wątroby o 43%. Natomiast badania umieszczone w „Coffee consumption and risk of cancers: a meta-analysis of cohort studies” zakładają, że każda spożyta filiżanka kawy jest związana z 3% zmniejszonym ryzykiem nowotworów. Natomiast metaanaliza zamieszczona w czasopiśmie HEPATOLOGY wykazała, że wśród osób pijących regularnie kawę w porównaniu do osób niepijących kawy zaobserwowano 41% minimalizacje ryzyka HCC (pierwotnego raka wątroby). Naukowcy Ci również głoszą, że pozytywny wpływ na zahamowanie nowotworów, mogą mieć diterpeny. Pozytywne działanie na zapobieganie nowotworom ma również zawarta w kawie kofeina oraz przeciwutleniacze.

Związki te wykazują korzystny wpływ na modyfikację enzymów wątrobowych, takich jak aktywność γ-glutamylotransferazy i aminotransferazy.

Kafestol i octanu kafeolu– czym są?

W ostatnim czasie magazyn „The Prostate” opublikował artykuł „Coffee diterpenes kahweol acetate and cafestol synergistically inhibit the proliferation and migration of prostate cancer cells”, w którym udowodniono, że w kawie zawarte są związki, które pomagają w walce z nowotworem prostaty.

Badania prowadził Japoński zespół z uniwersytetu Kanazawie pod kierunkiem doktora Hiroaki Iwamoto. Analiza polegała na zbadaniu wpływu sześciu związków, które naturalnie występują w kawie na laboratoryjną hodowlę komórek lekoopornego raka prostaty oraz na komórki raka prostaty.

Badanie prowadzone były na myszach laboratoryjnych. Grupę badawczą stanowiło 16 myszy, które podzielono na cztery grupy – grupę kontrolną, oraz trzy grupy doświadczalne, którym podawano kolejno octan kafeolu, kafestol oraz kombinację octanu kafeolu, oraz kafestolu. Wyniki badań dowiodły, że za pomocą octanu kafeolu i kafestolu udało się spowolnić wzrost nowotworów lekoopornych, w porównaniu do grupy kontrolnej. Połączenie octanu kafeolu z kafestolem spowalniało rozwój nowotworu w sposób synergistyczny – bardziej niż każdy z nich z osobna.

Po jedenastu dniach eksperymentu nieleczone guzy powiększyły się o 342%, podczas gdy guzy u myszy leczonych obydwoma związkami o nieco ponad 167%.

Octan kafeolu i kafestol są węglowodorami naturalnie występującymi w kawie Arabica. Marka Herreria w swojej ofercie posiada kawę 100% arabica – Arabica la Sabrosa. Jak mogliście się przekonać podczas lektury tego artykułu, ta kawa jest nie tylko aromatyczna i bogata w smaku, ale także korzystnie wpływa na zdrowie!

Również w czasopiśmie "Cancer Causes & Control". Pojawiły się doniesienia, że picie co najmniej 4 filiżanek kawy dziennie może obniżyć ryzyko nawrotu lub postępów raka prostaty o prawie 60%.

coffee3

Reasumując

Wieloletnie badania prowadzone od lat 90., aż po publikacje z ostatnich miesięcy wykazały, że spożywanie kawy ma pozytywny wpływ na zmniejszenie ryzyka zachorowań na nowotwory. Szereg powyższych analiz wykazuje, że kofeina ma zbawienny wpływ na raka prostaty oraz wątroby.

Picie kawy wpływa na zmniejszone ryzyko występowania marskości wątroby, a przede wszystkim marskości wątroby wywołanej chorobą alkoholowa. Przez lata spekulowano jakie związki zawarte w kawie mają wpływ na jej prozdrowotne właściwości. Analiza wszystkich badań wykazuje, że za właściwości prozdrowotne kawy odpowiada kofeina i polifenole, a za najcenniejsze składniku uważa się octan kafeolu i kafestol.

Kofeina ma zdolność hamowanie wzrostu komórek, a jednocześnie sprzyja ich samobójczej śmierci nazywanej apaptozą. Apaptoza jest to naturalny proces zaprogramowanej śmierci komórki w organizmie. Dzięki temu mechanizmowi z organizmu usuwane są zużyte lub uszkodzone komórki. Cały proces ma na celu po prostu dobro naszego organizmu i pozbywanie się „niechcianych” komórek.

Kwas chlorogenowy jako przeciwutleniacz ma zdolność hamowania procesy metylacji DNA, który ma udział w rozwoju wielu nowotworów złośliwych.

W analizach zawartych i publikacji „Coffee consumption and risk of cancers: a meta-analysis of cohort studies” zauważono, że picie kawy było związane ze zmniejszonym ryzykiem raka pęcherza moczowego, piersi, policzka i gardła, jelita grubego, trzonu macicy, przełyku, wątroby, białaczki, trzustki i prostaty. Wiele badań wykazało, że kawa zmniejsza ryzyko chorób w wątroby oraz występowania marskości wątroby.

coffee4

Autorka: Justyna Sikorska

Bibliografia

1. Casiglia  ESpolaore  PGinocchio  GAmbrosio  GB Unexpected effects of coffee consumption on liver enzymes.  Eur J Epidemiol 1993;9293- 297
2. Cavin C, Holzhauser D, Constable A,Huggett AC, Schilter B. The coffee‐specific diterpenes cafestol and kahweol protect against aflatoxin B1‐induced genotoxicity through a dual mechanism.Carcinogenesis 1998; 19: 1369–1375.
3. Corrao G, Lepore AR, Torchio P,Valenti M, Galatola G, D'Amicis A, et al.The effect of drinking coffee and smoking cigarettes on the risk of cirrhosis associated with alcohol consumption. A case‐control study. Provincial Group for the Study of Chronic Liver Disease. Eur J Epidemiol 1994; 10: 657–664.
4. Corrao G, Zambon A, Bagnardi V,D'Amicis A, Klatsky A. Coffee, caffeine, and the risk of liver cirrhosis. Ann Epidemiol 2001; 11: 458–465.
5. Gallus S, Tavani A, Negri E, La Vecchia C. Does coffee protect against liver cirrhosis? Ann Epidemiol 2002; 12:202–205.
6. Honjo S, Kono S, Coleman MP, Shinchi K, Sakurai Y, Todoroki I, et al. Coffee consumption and serum aminotransferases in middle‐aged Japanese men. J Clin Epidemiol 2001; 54:823–829.
7. Iwamoto, H., Izumi, K., Natsagdorj, A., Naito, R., Makino, T., Kadomoto, S., … Mizokami, A. (2018). Coffee diterpenes kahweol acetate and cafestol synergistically inhibit the proliferation and migration of prostate cancer cells. The Prostate.
8. Kim WR. Is coffee or tea good for your liver? Nat Clin Pract Gastroenterol Hepatol 2006; 3: 482–483.
9. Klatsky  ALArmstrong  MA Alcohol, smoking, coffee, and cirrhosis.  Am J Epidemiol 1992;1361248- 1257
10. Klatsky AL, Armstrong MA, Friedman GD. Coffee, tea, and mortality. Ann Epidemiol 1993; 3: 375–381.
11. Klatsky AL, Armstrong MA. Alcohol, smoking, coffee, and cirrhosis. Am J Epidemiol 1992; 136: 1248–1257.
12. Klatsky AL, Morton C,  Udaltsova N, Friedman GD. Coffee, cirrhosis, and transaminase enzymes. Arch Intern Med. 2006 Jun 12;166(11):1190-5.
13. La Vecchia C. Coffee, liver enzymes, cirrhosis and liver cancer. J Hepatol 2005;42: 444–446.
14. Majer BJ, Hofer E, Cavin C, Lhoste E,Uhl M, Glatt HR, et al. Coffee diterpenes prevent the genotoxic effects of 2‐amino‐1‐methyl‐6‐phenylimidazo[4,5‐b]pyridine (PhIP) and N‐nitrosodimethylamine in a human derived liver cell line (HepG2).Food Chem Toxicol 2005; 43: 433–441.
15. Nakanishi N, Nakamura K, Nakajima K, Suzuki K, Tatara K. Coffee consumption and decreased serum gamma‐glutamyltransferase: a study of middle‐aged Japanese men. Eur J Epidemiol 2000;16: 419–423.
16. Ruhl  CEEverhart  JE Coffee and caffeine consumption reduce the risk of elevated serum alanine aminotransferase activity in the United States.  Gastroenterology 2005;12824- 32
17. Ruhl CE, Everhart JE. Coffee and caffeine consumption reduce the risk of elevated serum alanine aminotransferase activity in the United States.Gastroenterology 2005; 128: 24–32.
18. Sharp  DSEverhart  JEBenowitz  NL Coffee, alcohol, and the liver.  Ann Epidemiol1999;9391- 393
19. Yu, X., Bao, Z., Zou, J., & Dong, J. (2011). Coffee consumption and risk of cancers: a meta-analysis of cohort studies. BMC Cancer, 11(1).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl